ADR - Poučení pro spotřebitele

V případě stížnosti se mohou spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka společnosti Risk Flow s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy riskflow@riskflow.eu. Spotřebitel je tímto informován o právu využít možnosti mimosoudního řešení sporů vzniklých v souvislosti s uzavřenými smlouvami a o možnosti obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, http://adr.coi.cz/. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je spotřebitel oprávněn podat na tomto odkazu: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek příslušnými právními předpisy.