Ochrana informací a dat

Tato politika deklaruje způsob, jakým společnost Risk Flow s.r.o. přistupuje k ochraně vašich dat. Doplňuje Všeobecné obchodní podmínky a Politiku ochrany soukromí.

Risk Flow s.r.o. (dále jen "Risk Flow" nebo "my") poskytuje služby a produkty (dále jen "produkty", "služby" nebo "platforma"), které jsou určené pro profesionály, firmy a jiné organizace (dále jen "klienti" nebo "vy"). Produkty a služby tedy používáte pro své podnikání nebo jiné provozní potřeby a pro ukládání různých obchodních i osobních informací.I. Prohlášení k bezpečnosti a ochraně vašich dat

1. Jako poskytovatel platformy si uvědomujeme důležitost bezpečnosti a soukromí vás i vašich dat, a proto má pro nás prvořadý význam je chránit. K tomu se cítíme plně zavázáni.

2. Držíme vaše data v bezpečí a chráníme je před různými bezpečnostními hrozbami.

3. Vaše soukromí je pro nás priorita. S vašimi údaji i s údaji vašich uživatelů zásadně zacházíme etickým způsobem, tedy s nimi nijak neobchodujeme ani je nesdílíme se žádnými třetími stranami, což by bylo v rozporu s politikou ochrany osobních údajů.


II. Jak jsou vaše data chráněna

Data uložená v Risk Flow jsou zabezpečena několika vrstvami ochrany. Systém funguje jako webová aplikace postavená na třívrstvé architektuře, která odděluje server s aplikací, databázi a prostředí uživatele, které je spouštěno z webového prohlížeče.


1. Bezpečnost a ochrana dat v aplikaci

2. Bezpečnost a ochrana přenosu dat

3. Bezpečnost a ochrana uložení dat

4. Bezpečnost aplikace - privacy by-design

5. Definice